Lysistrada
Lysistrada

ข้อมูลข่าวสารสำหรับหญิงขายบริการ


เราเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ ในการทำงานอย่างปลอดภัย รวมทั้งตอบคำถามทางด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับการทำงานปลอดภัย

ถ้าถุงยางอนามัยแตก หรือหลุด
ป้องกันคุ้มครอง ตัวเอง คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
โรคติดต่อทางเพศ (กามโรค)


มีคำถามและต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อเข้ามารับคำปรึกษาและแนะนำ จากเราได้ ทุกวันพุธ เวลา 14–16 นาฬิกา ตามเบอร์โทรข้างล่างค่ะ 076 397 41 99 (เราพูดภาษา เยอรมัน อังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส)

Fachstelle Lysistrada
Aarburgerstrasse 65
4600 Olten

Lysistrada
×